Kursholder infoside

På denne siden vil du som kursholder eller GK kontakt i rytterkrets finne nyttig informasjon om din oppgave og rolle. I tillegg vil du på disse internsidene finne relevante maler og dokumenter som skal benyttes.

Kursholder

Les nøye gjennom forsiden for Grønt kort og kursing. Forkurs gjøres hjemme (del 1 og del 2), d-bok skal brukes i opplæring/ ved annonsering av kurs "På vei inn i ryttersporten" og hovedkurset gjøres med vedlagte videoer eller som fysisk økt "Praksis i stall" + 30-60min samtaler og spørsmål rundt forkursene:

Hovedkurs filmer blir sendt GK-kontaktene.

Alle kursholdere som har gjennomgått kompetansekurs etter juli 2020, vil få tilsendt link til filmene på Youtube. Kontakt din GK-kontakt.

Filmene kan vises som en opplæring om sikkerhet rundt hestehold og stallpraksis. Det er en fortellerstemme og det er tekst som veileder underveis. Det er fullt mulig å stoppe filmene underveis for spørsmål eller om man vil snakke selv (da må lyden mutes). Opplæring vil bli gitt på kompetansekurs.

Prising av kurs

Et hovedkurs med nettmøte kan maks koste kr.100 pr deltaker.

Et hovedkurs med fysisk oppmøte kan maks koste kr.200 pr deltaker.

D-boken koster kr.155 som bare betales en gang.

Ride og kjøredel, individuell prising, men prisen skal stå i invitasjonen. Maks kr.400 pr time som deles på deltakerne (=4 deltakere, kr.100/ stykk). Eksterne trenere som holder ride/kjøredel må få informasjon om prising.

Leie av hest bør/ skal ikke overstige kr.150 pr deltaker. Her må dere veilede rideskolene hvis det er snakk om å leie hest, flere kan ri på en hest i løpet av 1 time.

Oppfølging deltakere hovedkurs og ridedel

Deltakere som deltar på hovedkurs, skal også følges opp på ridedelen (kjøredel). Dette uavhengig av om de er medlem av klubben eller ikke. Ridedelen opprettes i Idrettskurs - og de som ikke kan legges til fra annen klubb, kan melde seg på ridedelen i Idrettskurs selv - på denne måten kan kursholder følge de opp når de sender inn bevis for bestått ride/kjøredel. Da godkjennes de i Idrettskurset og vil få ride/kjøredelen på cv. Om de ikke sender inn - eller ikke har deltatt på dette aktuelle kurset (hovedkurset), kan de krysses av for "ikke bestått".

Dersom man holder hoveddelen for kun egne medlemmer - kan man krysse av dette ved oppretting - dette gjelder for ridedelen også. På den måten kan ikke andre melde seg på.

Lønn til kursholder

En kursholder kan ta betalt for tiden hovedkurset tar (ca. 2 timer). Videre tilføres det om behov inntil 2 timer lønn for for og etterarbeid. Som kursholder kan du da få betalt for maks 4 timer for GK-kurs.

Timelønn for kursholder er kr.400 pr time.

Timelønn for ride - eller kjøredel/ praktisk prøve er kr. 400, men maks kr. 200 for en deltaker. Flere kan kjøres sammen og summen deles på antall deltakere. Men maks pris pr. klokketime er kr. 400.

All lønning må forhåndsinformeres og avtales med arrangøren av kurset - dette skal være en rideklubb.

Kompetansekurs 2024

23/1/23 kl.19.30.

03/04/23 kl.19.30

20/8/23 kl.19.30

Kursmateriell før 30.06.2020

Veiledning til bruk av DIALOGDUKEN finnes i kompetansekurset.

Honorarskjema - dette honorarskjema kan brukes av klubber og kursholdere. Det skal ikke ha NRYF-logo, men dere kan laste opp egen logo/klubb ved behov.