Trenerutdanningskomiteen

NRYFs trenerutdanningskomité er rådgivende fagorgan for Norges Rytterforbund når det gjelder NRYFs trenerutvikling, herunder trenerkurs, trenerseminar og lignende tiltak i forhold til utdanning og kompetanseheving av trenere.

Komiteen

Kirsten Arnesen

NRYFs representant Utdanningskonsulent

kirsten@rytter.no

Nina Braaten

Sigrid Rui

Marianne Heltzen

Inger Bugge

Silke Bossen

Øystein Bakken