Trener 2

Trener 2 bygger på praksis og kunnskaper fra Trener 1.

Trener (def. Trenerløypa, NIF)
Person som gir opplæring og innføring i idrett samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening

Definisjon, Trener 2

Skal kunne gi opplæring, planlegge og lede trening innenfor grenene dressur, sprang og feltritt til og med middels nivå. Utdanningen bygger videre på de grunnleggende pedagogiske prinsipper fra trener I. Kravet til analyse og refleksjon øker. En trener II skal kunne gjøre en arbeidskravsanalyse, lage en treningsplan for en lengre periode, evaluere denne å lage ny plan basert på prinsipper for god treningsledelse.
Utdanningen avsluttes med en teoretisk hjemmeeksamen. Autorisasjon som trener II gis etter gjennomført kurs og bestått eksamen.

Høsten 2023 starter det opp nytt Trener 2 kurs på Østlandet. Du kan lese invitasjonen her og du må også lese fagplanen før du søker.

Invitasjon Trener 2 Ridning 2023